"De meerwaarde van ketenbenadering"

Het project Kettingreactie biedt mensen uit kwetsbare groepen van de (Enschedese) samenleving de kans hun afstand tot de arbeidsmarkt en de maatschappij te verkleinen. Daartoe streven de tien deelnemende organisaties naar een bundeling van zorg, hulpverlening en faciliteiten voor wonen en werken voor de mensen die nu nog aan de kant staan. Er is zo sprake van een keten van zorg tot en met werk. Daarom: Kettingreactie.
De unieke ketenbenadering leidt tot een ander belangrijk kenmerk van het project: de deelnemende organisaties en overheden krijgen de mogelijkheid hun verschillende taken en verantwoordelijkheden optimaal op elkaar af te stemmen.

 

Dit project is mede mogelijk gemaakt door bijdragen uit het Europees Sociaal Fonds

 


 
Over de grenzen
Vraag & Antwoord
 
  Nieuws
Folders
Methodiek
Deutsch
Polska